Update wachtlijst

Klik hier voor de laatste update over onze wachttijden!

Autorijles met faalangst

Bijna iedereen is zenuwachtig voor een examen. Dat is gelukkig heel normaal. Het kan je juist prikkelen om goed te presteren. Je bent scherp door de adrenaline. Sommige mensen zijn extreem zenuwachtig, maar dat hoeft geen faalangst te zijn. We spreken pas van faalangst voor het rijexamen als je onder druk bezwijkt. Bijvoorbeeld door een black-out, of door fouten die je tijdens uw rijlessen nooit maakte.

Er is geen sprake van examenangst als je zenuwachtig bent omdat je te weinig lessen heb gevolgd of slecht bent voorbereidt op het examen.Of dat de examinator niet aardig is. Op internet vindt je hier veel informatie over, onder andere op www.faalangst.nl of www.123test.nl. Daar vindt je een test die meet of je hieraan lijdt; en wat je er dan aan kunt doen.

Speciaal rijexamen ontwikkeld

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van de leerlingen, die in het reguliere schoolonderwijs zakt voor het afsluitende examen, lijdt aan faalangst. Dat zou voor het rijexamen betekenen dat er jaarlijks ongeveer 10.000 kandidaten zakken, vanwege hun ongezonde angst voor het rijexamen. De overheid vindt dit teveel en vroeg het CBR een speciaal rijexamen te ontwikkelen. Dus deze is er ook gekomen en daar kun je uiteraard gebruik van maken.

Zo gaat het faalangstexamen